ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกาศทั่วไป

 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านต่อ +

รับสมัครระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

อ่านต่อ +

เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 : โควตา (Quata) หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง

อ่านต่อ +

ประกาศรายวิชา

งานวิจัยที่น่าสนใจ