ประกาศทั่วไป

10 May 2020
แถลงการณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 Apr 2020
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

22 Apr 2020
กำหนดวันเวลาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และจดทะเบียนลักษณะวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

17 Apr 2020
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทย์คอม ศูนย์ลำปาง

04 Feb 2020
ทุนการศึกษาของท่านบุญชู ตรีทอง มอบให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลำปาง

18 Sep 2019
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09 May 2018
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของแสดงความยินดีกับนางสาวศรัญญา เดชนที ได้รับการคัดเลือกโครงการฯพร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฯ

10 Apr 2017
การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

10 Oct 2016
ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์