ประกาศทั่วไป

14 Aug 2019
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม Cloud และ Edge Computing และ OpenStack Birthday

05 Aug 2019
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

31 Jul 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

18 Jul 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

22 May 2019
นักศึกษา มธ. ปัจจุบันสามารถ Download Office 365 ได้ฟรี

27 Mar 2019
โครงการ Young Technopreneur 2019 เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 8 เปิดรับสมัครแล้ว

19 Mar 2019
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

19 Mar 2019
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช.

09 May 2018
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของแสดงความยินดีกับนางสาวศรัญญา เดชนที ได้รับการคัดเลือกโครงการฯพร้อมรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนฯ