ประกาศรายวิชา

03 May 2019
ขอแจ้งรายวิชาพร้อมsection และ เวลาบรรยายสำหรับวิชาเลือกที่นักศึกษา

21 Nov 2018
ปฏิทินการส่งแบบคำร้องวิชาวิทยานิพนธ์ และรักษาสถานภาพทางวิชาการ

05 Oct 2018
แจ้งความจำนงความต้องการเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ ภาค2/2561

24 Sep 2018
ขอโควตาวิชา EL ภาค 2-61

21 Jun 2018
ประกาศเกี่ยวกับการจัดการเรียนวิชา TU104, TU050, และ TU105 สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

13 Sep 2017
ประกาศ วิชา CS401 ภาค 1/2560

20 Sep 2016
นักศึกษาท่านใดประสงค์ลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาที่ 2/2559