ประกาศ Conference

29 Nov 2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (Symmetry 2019)

11 Jun 2018
CNC-FSKD 2018 Submission

02 Apr 2018
International Conference on Computer Science and Technology IWCST2018

02 Apr 2018
ICCAIRO 2018

02 Apr 2018
Malta Island, June 22-24, 2018

19 Feb 2018
5th ICMWT 2018 in Hong Kong, China

27 Feb 2018
The 9th ICISA2018

03 Apr 2017
ANSCSE21: 21st International Annual Symposium on Computational Science and Engineering

03 Apr 2017
ICCCI 2017: Deadline for paper submission extended until April 15, 2017

30 Mar 2017
Special Issue "Knowledge Discovery and Intelligent Systems in Information Security and Digital Forensics"

10 Oct 2016
ICSEC2016

21 Jul 2016
APPLIED MATHEMATICS IN ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL CONFERENCE 2016

13 Jul 2016
2nd International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining(FSDM 2016)

13 Jul 2016
3rd ICISS 2016 Pattaya, Thailand

12 Jul 2016
CISP-BMEI 2016 Extended Deadline 10 July, Datong, China [Submitting to IEEE Xplore/ISI/Ei]