โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

25 Apr 2017
ภาพกิจกรรมพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

05 Apr 2017
บรรยายกาศในวันสอบ โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

20 Mar 2017
ภาพกิจกรรมพิธีเปิด โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

08 Mar 2017
ลงทะเบียนและจองห้องพักอบรมคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

08 Mar 2017
ละเอียดข้อมูลที่พักและค่าใช้จ่าย