ประกาศรับสมัครงาน

 • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดสมัครงาน + -

  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปิดสมัครงาน

  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  เปิดสมัครงานในตำแหน่ง Software Developer , Frontend Developer, Backend Developer, Android Developer, Mobile Developer, Cobol Programmer, Java Programmer, Database Administrator, Oracle DBA/Specialist ฯลฯ จำนวนอย่างน้อย 500 อัตรา ขอนแก่น 300 อัตรา เชียงใหม่ 50 อัตรา สงขลา 50 อัตรา และประจำกรุงเทพฯ 100 อัตรา

  คุณสมบัติ
  วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ,สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่สามารถพัฒนาโปรแกรมได้
  สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาเหล่านี้ อย่างน้อย 1 ข้อ

  1. HTML + Javascript, Vue.js
  2. PHP หรือ Javascript สำหรับ Backend เช่น node.js
  3. Python
  4. C#
  5. Java
  6. GO Lang
  7. Swift
  8. Kotlin
  9. Mobile App Cross Platform

  หากสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาอื่นได้ สามารถสอบถามได้

  • มีความขยัน ตั้งใจเรียนรู้ในสายอาชีพพัฒนาโปรแกรม
  • มีความรับผิดชอบ ระเบียบ วินัยสูง
  • สามารถทำงานได้ทั้งแบบเดี่ยว และทีม
  • มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมจนสำเร็จเป็นชิ้นงาน เช่น เว็บไซต์ วินโดว์แอพ หรือโมบายแอพ

  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ 

  https://www.inet.co.th/

 • ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer และ iOS Developer + -

  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer และ iOS Developer

  บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd 
  (บริษัทในเครือ VSNi จากประเทศอังกฤษ)
  เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global

  กำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง

  ANDROID DEVELOPER, IOS DEVELOPER หลายตำแหน่ง


  เพื่อเรียนรู้การใช้งานและร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  หากมีนักศึกษาที่มีความสนใจในตำแหน่งนี้ สามารถสมัครได้ที่

  https://www.cognitoforms.com/BiosciThailandCoLtd/BiosciDeveloperEmploymentApplication โดยตรงครับ

  บริษัทเราตั้งอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช)

  เรายินดีเปิดรับนักศึกษาจบใหม่  เพื่อร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 • รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer และ iOS Developer + -

  รับสมัครงานตำแหน่ง Android developer และ iOS Developer

  บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd (บริษัทในเครือ VSNi จากประเทศอังกฤษ) เป็นบริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Genstat® และ ASreml® เป็นต้น

  (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global )

  เรากำลังเปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Android developer, iOS Developer หลายตำแหน่ง เพื่อเรียนรู้การใช้งาน และร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  หากมีนักศึกษาที่มีความสนใจในตำแหน่งนี้ สามารถสมัครได้ที่ https://www.cognitoforms.com/BiosciThailandCoLtd/BiosciDeveloperEmploymentApplication โดยตรง

  บริษัทเราตั้งอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช) เรายินดีเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒน��ซอฟต์แวร์ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนงานวิจัยไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

 • บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน + -

  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน

  บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร หรือ โรงงาน/ฟาร์มปศุสัตว์ และสาขาที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล และภูมิภาค โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, จุลชีววิทยา, เคมี, วาริชศาสตร์, ศาสตร์คอมพิวเตอร์, ชีววิทยา 

            ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสมัครโดยตรงที่ สำนักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ โทร.02-263-5656 ต่อ 2514, 2515 หรืออีเมล์ recruit@laemthong.com รายละเอียดเพิมเติม โทร.02-253-4430 เว็บไซต์ www.laemthong.com/career.php

  กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

  1126/1 วานิชเพลซ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  ดาวน์โหลดรายละเอียด

  ใบสมัครรับได้ที่ พี่สมสุข สำนักงานสาขาวิชาฯ (ไม่สามารถสแกนได้ เนื่องจากกระดาษยาวเกิน)

 • Dimension Data Thailand รับสมัครงาน + -

  Dimension Data Thailand รับสมัครงาน

  Network Engineer

  • Bachelor’s degree in Computer Engineering, IT or any field
  • Good knowledge and skills in Cisco and Network technologies.
  • Able to work under Service Level Agreement (SLA)
  • Interest in Infrastructure and Network 
  • Problem analysis and troubleshooting skill
  • CCNA Certificated (If any)

   

  Application Developer

  • Bachelor’s degree in Computer Science, IT or any field
  • General knowledge in the area of programming
  • Able to work well in a team
  • Ability to work abstract concepts
  • Display client service orientation
  •  

  System Administrator

  • Bachelor’s degree in Computer Science, IT or any field
  • Good knowledge of Hardware and Software
  • Strong knowledge in system monitoring, maintenance, troubleshooting, Unix, Linux  skill
  • Understanding of client PC, printer, network, and server

   

  IT Support, Helpdesk

  • Bachelor’s degree in Computer Science, Engineer, IT or any field
  • General knowledge in the area of
  • End User Computing hardware, for e.g. PC, laptop, printers
  • Software, for e.g. Windows Client operating system, MS Office application
  • Basic network connectivity troubleshooting
  • Remote assistance and support tools, for e.g. Remote Desktop, GotoAssist, LANDesk

  Project Co-coordinator  

  • Bachelor’s degree in IT or any field
  • Good command of English
  • Good command in Microsoft Word, Excel and Power Point
  • Good interpersonal and communication skills

   

  Service Administrator  

  • Bachelor’s degree in any field
  • Excellent communication skills in Thai and good in English
  • Microsoft Office applications especially Excel
  • Well organized & positive attitude
  • Friendly personality & willingness to support as back office

  More information please contact:  Athinop T: 02-625-0846, Sutida T: 02-625-0854, Dhewika T: 02-625-0928

  Recruitment.th@dimensiondata.com   https://www.facebook.com/DimensionDataThailand

  Line: dimensiondata.th

  ดาวน์โหลด รายละเอียด

 •  Techno Brave Asia Ltd. รับสมัครงาน + -

  Techno Brave Asia Ltd. รับสมัครงาน

  • ตำแหน่ง 3D ARTIST (Full Time)
  • ตำแหน่ง SYSTEM ENGINEER (Full Time)
  • ตำแหน่ง PHP PROGRAMMER (Full Time)

   

  Techno Brave Asia Ltd.
  54 BB Building 14th Floor, Room1402, Sukhumvit 21 Rd.,(Asoke), Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand.
  Tel : 0-2117-3889
  ติดต่อ คุณรัชนีวรรณ กังวาลพิวัฒน์ (HR) 081-696-9630

 •  บมจ.กรุงไทย รับสมัคร Programmer 1 อัตรา + -

  รับสมัครงานด่วน!!! ยินดีรับเด็กจบใหม่ด้วยครับ

  รับสมัครงานด่วน!!! ยินดีรับเด็กจบใหม่ด้วยครับ 

  บมจ.กรุงไทย รับสมัคร Programmer 1 อัตรา 

  คุณสมบัติ 

  • - สามารถพัฒนาระบบโดยใช้ JAVA, JSP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, SQL 
  • - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
  • - มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร 
  • - มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ 
  • - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
  • - ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่ 


  สวัสดิการ 

  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  • - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
  • - เงินกู้สวัสดิการ 
  • - สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี 
  • - ทุนการศึกษา 
  • - ขึ้นเงินเดือนประจำปี 
  • - เงินโบนัสตามผลงาน 
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา 
  • - วันลาพักร้อน 15 วัน/ปี 
  • - สวัสดิการห้องพักพนักงาน 
  • - การเบิกเงินช่วยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร 


  **สนใจสมัครส่ง resume มาได้ที่ araya.watthanakaruna@ktb.co.th