ประกาศทุนการศึกษา

  • ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 + -

    ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

    ประกาศทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559  นักศึกษาท่านใดสนใจโปรดศึกษารายละเอียด และส่งแบบฟอร์มสมัครรับทุนให้พี่ต๋อย ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 เพื่อทางภาคฯ จะได้ดำเนินการสรุป และจัดส่งไปยังคณะฯ ต่อไป ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียด และแบบฟอร์มใบสมัครรับทุนมาพร้อมนี้

    application_form.pdf