ประกาศทั่วไป

ท่านผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการศึกษาภาคการศึกษา 1/2559 ของบุตรหลานได้แล้ว

อ่านต่อ +

รับบุคคลเข้าศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านต่อ +

แจ้งความประสงค์ ขอทำบัตรจอดรถยนต์อาคาร บร.2

อ่านต่อ +

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีมที่เข้าแข่งขัน “PRAGMA 31 Student Hackathon” ทุกทีม

อ่านต่อ +

 สกู๊ปรายการ Science & Tomorrow ทางช่อง 3 เกี่ยวกับค่าย CS@TU Com Sci SPARK Camp #3

อ่านต่อ +

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดง ความยินดีกับนักศึกษา ปี 3 แข่งขัน SCB young talent ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อ่านต่อ +

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

อ่านต่อ +