ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

สกู๊ปรายการ Science & Tomorrow ทางช่อง 3 เกี่ยวกับค่าย CS@TU Com Sci SPARK Camp #3

อ่านต่อ +

โครงการวันคอมพิวเตอร์ (CS Get-Together) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ +

วิดีโอแนะนำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ +

โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

อ่านต่อ +

เสวนารักษ์ภาษาไทยผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

อ่านต่อ +

 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ +

แนะแนวการศึกษาต่อปริญญาตรีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในจังหวัดทางภาคเหนือ

อ่านต่อ +

 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

อ่านต่อ +