รางวัลและผลงาน

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสำหรับติดตามพฤติกรรมเด็กออทิสติก โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยบันทึกข้อมูล

อ่านต่อ +

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบ แอพพลิเคชัน“ดริ๊งเซฟ” ใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด -รู้เวลาสร่างเมา

อ่านต่อ +

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มธ. พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบติดตามอาการผู้ป่วยโรคไต บันทึกอาการและอาหารที่กินประจำวัน

อ่านต่อ +

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันท์นภัส บันลือสมบัติกุล และนายประพันธ์ศักดิ์ แก้วละมุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4

อ่านต่อ +

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ

อ่านต่อ +

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุทธิเกียรติ์ มีลาภ

อ่านต่อ +

นายทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์ ได้รับรางวัล Bangkok International Digital Content Festival 2017

อ่านต่อ +