รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยของ นายชนภัทร รักพงศ์นาถ นายพีรวัส บดีพงศ์ และ อ.ดร.ธนาธร ทะนานทอง

อ่านต่อ +

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ลำปาง

อ่านต่อ +

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. สุปราณี เทศขวัญ และ น.ส. ศศิธร เกรียงไกรวณิช

อ่านต่อ +

ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2562

อ่านต่อ +

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560

อ่านต่อ +

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “สมาร์ทโลคอลไกด์” ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการในชุมชน

อ่านต่อ +

มธ.โชว์ระบบ "Tracking ผู้ประสบภัยเรียลไทม์" พร้อมใช้ใน 3 เดือน

อ่านต่อ +

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสำหรับติดตามพฤติกรรมเด็กออทิสติก โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยบันทึกข้อมูล

อ่านต่อ +

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เปิดตัวนวัตกรรมต้นแบบ แอพพลิเคชัน“ดริ๊งเซฟ” ใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด -รู้เวลาสร่างเมา

อ่านต่อ +