ประกาศรับสมัครงาน

 •  บมจ.กรุงไทย รับสมัคร Programmer 1 อัตรา + -

  รับสมัครงานด่วน!!! ยินดีรับเด็กจบใหม่ด้วยครับ

  รับสมัครงานด่วน!!! ยินดีรับเด็กจบใหม่ด้วยครับ 

  บมจ.กรุงไทย รับสมัคร Programmer 1 อัตรา 

  คุณสมบัติ 

  • - สามารถพัฒนาระบบโดยใช้ JAVA, JSP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, SQL 
  • - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 
  • - มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร 
  • - มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ 
  • - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
  • - ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่ 


  สวัสดิการ 

  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  • - เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 
  • - เงินกู้สวัสดิการ 
  • - สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี 
  • - ทุนการศึกษา 
  • - ขึ้นเงินเดือนประจำปี 
  • - เงินโบนัสตามผลงาน 
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา 
  • - วันลาพักร้อน 15 วัน/ปี 
  • - สวัสดิการห้องพักพนักงาน 
  • - การเบิกเงินช่วยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร 


  **สนใจสมัครส่ง resume มาได้ที่ araya.watthanakaruna@ktb.co.th

 • รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป + -

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่งานโครงการบริการสังคม สำนักงานเขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 
  ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-5644440-59 ต่อ 2082,2083 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sci.tu.ac.th/download_forms/ เลือกหัวข้อใบสมัครตำแหน่งพนักงานเงินรายได้
  หรือ ที่นี้

 • สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน + -

  สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

  สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน
  • พนักงานมหาวิทยาลัย(ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน)(ปริญญาตรี) จำนวน 4 ตำแหน่ง
  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 กรกฎาคม 2561 หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th เลือกเมนู "รับสมัครงาน"