ประกาศทั่วไป

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีมที่เข้าแข่งขัน “PRAGMA 31 Student Hackathon” ทุกทีม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีมที่เข้าแข่งขัน “PRAGMA 31 Student Hackathon” ทุกทีม
เมื่อวันจันทร์ที่  5-6 กันยายน 2559 
ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตจร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ทั้งนี้การแข่งขันรายการนี้เป็นแข่งขันแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
ชม VDO ภาพเก็บตกในวันแข่งขันภาพพิธีมอบรางวัล

-- PRAGMA 31 Student Hackathon VDO 1 --

-- PRAGMA 31 Student Hackathon VDO 2 --

กลับหน้ารวม