โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

บรรยายกาศในวันสอบ โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

บรรยายกาศในวันสอบ โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

กลับหน้ารวม