ประกาศรายวิชา

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สามารถขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สามารถขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร "W" ผ่าน www.reg.tu.ac.th 
ตั้งเเต่วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

หากทำการถอนรายวิชาสำเร็จ วิชาที่ถอนจะปรากฎหน่วยกิตเป็น 0 หน่วย ...นักศึกษา ควรตรวจสอบผลการถอนรายวิชา ทุกครั้งหลังทำรายการ โดยคลิกที่  #ผลการจดทะเบียน 

 

กลับหน้ารวม