ประกาศทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ โครงการ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาค 1/2561

ประชาสัมพันธ์ โครงการ นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาค 1/2561  ระหว่างวันที่ 16-19 ต.ค. 61 เวลา่ 12.30-13.30 น. ณ.อาคารบรรบายรวม 5 

ดูรายละเอียด

กลับหน้ารวม