ประกาศโครงงานปัญหาพิเศษ

เอกสารคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา special topic

แจ้งนักศึกษา ที่ส่ง special topic II ใหดาวน์ดโหลดเอกสาร คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา special topic ด้านล่าง แล้วนำส่ง พี่พรชัย ที่ห้อง ร. 2 - 111 ทุกกลุ่ม
(หมายเหตุ : หลังการตรวจสอบการติดตั้ง Software สำหรับโครงงานวิชา คพ.402 ถ้าไม่ส่งคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา special topic มีผลไม่ผ่าน special topic)   
Download เอกสารคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สำหรับนักศึกษา special topic 

กลับหน้ารวม