โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด โครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2) ปี 2562

ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2562 – 20 มีนาคม 2562
ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
​คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลับหน้ารวม