ประกาศทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช.

ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของ สวทช.
วันที่ 26-27 มีนาคม 2562
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี
 
กลับหน้ารวม