ประกาศทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสถานที่สอบ

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการ

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายงานตัวและลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กลับหน้ารวม