ประกาศทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
รายงานตัวและลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฯ

กลับหน้ารวม