ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

เสวนารักษ์ภาษาไทยผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ภาพกิจกรรมโครงการ : เสวนารักษ์ภาษาไทยผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Place :  ห้อง บร.2-107
Date : วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.

กลับหน้ารวม