ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรมโครงการ : วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Place :  ห้อง บร.5-S102
Date : วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.

กลับหน้ารวม