ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

VDO โครงการวันคอมพิวเตอร์

  • ชมพิธีเปิดโครงการวันคอมพิวเตอร์
  • ชมการเสวนา Computer Graphic
  • ชมการเสวนา Computer Science

วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา บร. 2


VDO ProjectPoster Computer Science TU.

กลับหน้ารวม