รางวัลและผลงาน

ขอแสดงยินดีกับนายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง รหัสนักศึกษา 5209530012 นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น หรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประเภทบุคคล ด้านกีฬา
นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง (แก๊ป) ได้รางวัลดังนี้

  • รางวัลเหรียญทอง จากการเล่นกีฬาฟุตบอล 5 คน ประเภทพิการทางสายตา (B1) กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 7 กรุงเนปิดอว์ ประเทศพม่า
  • รางวัลเหรียญทองแดง จากการเล่นกีฬาฟุตบอล 5 คน ประเภทพิการทางสายตา (B1) กีฬาไทยแลนด์โอเพีน และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาคนตาบอดชิงแชมป์โลก เมืองแอนเทนน่า ประเทศตุรกี

 

กลับหน้ารวม