รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมจากนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (TU CG lab)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีมจากนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (TU CG lab)

ทีมจากนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ใช้ชื่อทีมว่า TU CG lab มีสมาชิกประกอบด้วย อ. ดร.พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล  นางสาววศินี ศรีประเสริฐ  และนางสาวจิณห์วรา สุทธิปริญญานนท์   ได้ร่วมส่งผลงานและได้การตอบรับเพื่อให้มาแสดงผลงาน โดยมีชื่อผลงานว่า Augmented Reality using Tango Tablet เป็น โปรแกรมที่แสงภาพวัตถุจำลองเสมือนจริงสามมิติผสานกับภาพวิดิโอจากกล้องของตัวอุปกรณ์tablet จุดเด่นของงานนี้คือใช้เทคโนโลยี่ของ Google Tango tablet ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาตำแหน่งของตัวอุปกรณ์เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้ยืนอยู่ โดยไม่ต้องใช้ แผ่น AR marker code เหมือนงาน Augmented reality ที่มีอยู่โดยทั่วไป


     งาน Google HackFair Bangkok (http://www.hackfairbkk.com/)  จัดขึ้นที่ตึก Cyber World Tower วันที่ 19ธันวาคม 2558 เป็นพื้นที่สำหรับนักสร้าง และนักพัฒนา ที่จะได้มาแสดงผลงานที่สร้างจากเทคโนโลยีของกูเกิ้ล

     ภายในงานมีส่วนของนิทรรศการ มีผู้ออกบูธแสดงผลงานที่ใช้เทคโนโลยีของ google   มีส่วน Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆของ google และส่วน Conference ที่มีผู้บรรยายของทาง Google ผู้บริหารธุรกิจ และ CEOStartupต่างๆ ของไทย

     สำหรับนิทรรศการแสดงผลงาน ทาง Google ได้เชิญนักพัฒนาส่งโครงรางผลงาน โดยทาง Google จะคัดเลือกงานมาประมาณ 30 ผลงาน  เพื่อนำมาแสดงภายในงาน โดยมีการจัดบูธให้ในการแสดงผลงาน และมีช่วงเวลาให้ขึ้นพูดนำเสอนผลงานบนเวที

     ซึ่งมีทีมจากนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ใช้ชื่อทีมว่า TU CG lab มีสมาชิกประกอบด้วย อ. ดร.พงศกรณ์ วิจิตเวชไพศาล  นางสาววศินี ศรีประเสริฐ  และนางสาวจิณห์วรา สุทธิปริญญานนท์   ได้ร่วมส่งผลงานและได้การตอบรับเพื่อให้มาแสดงผลงาน โดยมีชื่อผลงานว่า Augmented Reality using Tango Tablet เป็นโปรแกรมที่แสงภาพวัตถุจำลองเสมือนจริงสามมิติผสานกับภาพวิดิโอจากกล้องของตัวอุปกรณ์tablet จุดเด่นของงานนี้คือใช้เทคโนโลยี่ของ Google Tango tablet ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาตำแหน่งของตัวอุปกรณ์เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่ผู้ใช้ยืนอยู่ โดยไม่ต้องใช้ แผ่น AR marker codeเหมือนงาน Augmented reality ที่มีอยู่โดยทั่วไป

     โดยในงาน Google Hackfair มีคณะกรรมการจากทาง Google ฟังบรรยายการนำเสอนและตัดสินผลงานและมอบรางวัล Judge’s Choice Awardจำนวน 5รางวัล ให้กับทีมที่นำผลงานมาแสดง ซึ่งทางทีม TU CG lab ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในทีมที่ได้รางวัลมาด้วย และยังได้ของรางวัลเป็นโทรศัพท์ Android One 2 เครื่อง

ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

กลับหน้ารวม