ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สาขาคอมพิวเตอร์) ค่ายที่ 2
Place:  ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Date : ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

 

กลับหน้ารวม