ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

โครงการ Com Sci Night

ภาพกิจกรรมโครงการ  โครงการ Com Sci Night 
Place: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Date : วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

กลับหน้ารวม