ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559

ภาพกิจกรรมโครงการ โครงการทำบุญภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ประจำปี 2559
Place: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

กลับหน้ารวม