รางวัลและผลงาน

ขอแจ้งรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1, 2 และผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเรียนดี

ฝ่ายวิชาการคณะฯ ขอแจ้งรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1, 2 และผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" คะแนนวิชาเอกสูงสุด ได้แก่ 
นายวงศกร ทองถาวร (รับตรง) เลขทะเบียน 550968061 คะแนนวิชาเอก 3.95 และ คะแนนเฉลี่ย 3.76 และได้รับเกียรตินิยมอันดับ "หนึ่ง" อีกด้วย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีด้วย
ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 25 สิงหาคม 2559) โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

กลับหน้ารวม