ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
8 สิงหาคม 2559
บร.5  S-102 อาคารบรรยายรวม 5

กลับหน้ารวม