ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรม You2morrow

กิจกรรม You2morrow

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. 59 เวลา 9.00-16.00 น. ณ บร.5 - S106

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลับหน้ารวม