รางวัลและผลงาน

การแข่งขัน ACM-ICPC Thailand Central Group B Programming Contest 2016

กำหนดการแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคกลาง เขต 2 ประจำปี 2559
วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคาร ICT
คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม

ได้รับรางวัลสนับสนุนค่าเดินทางไปแข่งขัน รอบประเทศไทย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท ได้ :-
ลำดับที่ 6

  • ทีม Lnwza007 Science and Technology, Thammasat University
  • Mr. Wisit Tipcheun
  • Mr. Ukkharawat Uimpanchai
  • Mr. Visaruth Punnium
  • อาจารย์ผู้ควบคุมทีม - Dr. Prapaporn Rattanatamrong

 ลำดับที่ 7

  • ทีม Cookies Science and Technology, Thammasat University
  • Mr. Supachai Treeprateepkul
  • Mr. Tanidpon Jaroenpod
  • Mr. Ayuth Mangmesap
  • อาจารย์ผู้ควบคุมทีม - Dr. Prapaporn Rattanatamrong
กลับหน้ารวม