ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

กิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559  ณ อาคารบรรยายรวม 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กลับหน้ารวม