รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนายนพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ

ขอแสดงความยินดีกับนายนพรุจ พิสุทธิ์จรุงใจ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับ CCENT Competition
จากการแข่งขัน Cisco Thailand NetRiders 2016

 

กลับหน้ารวม