ประกาศทั่วไป

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1

ด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้สร้างสรรค์งานนอกตำราเรียน ต่อยอด และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ Star up รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

 

กลับหน้ารวม