ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก (ค่าย 2)
ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 - 5 เมษายน 2560
ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

กลับหน้ารวม