รางวัลและผลงาน

นายทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์ ได้รับรางวัล Bangkok International Digital Content Festival 2017

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายทรงวุฒิ เจียมศรีสุคนธ์ นักศึกษาปริญญาโท ในที่ปรึกษา ของ รศ.ภาวดี สมภักดี ได้รับรางวัล Bangkok International Digital Content Festival 2017
โดย รศ.ภาวดี สมภักดี เป็นผู้ขึ้นรับรางวัลแทน

 

 

กลับหน้ารวม