รางวัลและผลงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันท์นภัส บันลือสมบัติกุล และนายประพันธ์ศักดิ์ แก้วละมุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4

นางสาวนันท์นภัส บันลือสมบัติกุล และนายประพันธ์ศักดิ์ แก้วละมุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับสมาชิกในทีมอีก 2 คน ได้แก่ Pongsakorn U-chupala (Nara Institute of Science and Technology, Computer Science, Japan) และ Parth Patel (University of Florida, Computer Engineering, USA) ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Global CENTRA Smart Cities Student Hackathon เมื่อวันเสาร์ที่ 1-2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ University of Florida เมือง Gainesville มลรัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีมได้ออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการแสดงข้อมูลจาก Open Data Portal ของเมือง Gainesville เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจหาตำแหน่งที่สร้างธุรกิจใหม่ภายในเมือง สำหรับรายละเอียดและระบบต้นแบบของแอปพลิเคชันนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ http://centrahack01.acis.ufl.edu/

นักศึกษาและสมาชิกในทีมจะนำเสนอผลงานนี้อย่างเป็นทางการใน The first Smart University TOWNS (SUNTOWNS) Workshop (http://www.globalcentra.org/suntowns2017/) ในวันที่ 12 เมษายน 2560 และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางไปนำเสนอผลงานในการประชุม The 3rd Annual CENTRA Meeting ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 อีกด้วย

กลับหน้ารวม