ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

ทำบุญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะทำบุญสาขาวิชาฯ เพื่่อเป็นสิริมงคล
 ในวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยมีหมายกำหนดการดังนี้
        เวลา 10:00 น.           พระภิกษุมาถึงยังบริเวณพิธี
        เวลา 10:15 น.           เริ่มสวดเจริญพุทธมนต์
        เวลา 11:00 น.           ถวายอาการเพลแต่พระภิกษุ เครื่องสังฆทาน จตุปัจจัย กรวดน้ำ
                                        รับพรและน้ำพระพุทธมนต์
        เวลา 12:00 น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
       จึงเรียนมาเพื่่อเข้าร่วมทำบุญสาขาวิชาฯตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

                                        สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลับหน้ารวม