ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมโครงการวันคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมโครงการ :  โครงการวันคอมพิวเตอร์ (CS GetTogether) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 

Place :  ณ อาคารบรรบายรวม 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Date : วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

นิทรรศการการแสดงผลงาน โครงงานพิเศษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559


 

กลับหน้ารวม