ประกาศทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต          
****** รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1 )  ******
รายงานตัว วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น.

ณ อาคารบรรยายรวม 2 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    ..... การสั้งซื้อแคชเชียร์เช็ค .....

    ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.

กลับหน้ารวม