รางวัลและผลงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาระบบสำหรับติดตามพฤติกรรมเด็กออทิสติก

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาระบบสำหรับติดตามพฤติกรรมเด็กออทิสติก โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยบันทึกข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำสำหรับการสังเกตกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ ติดตามในช่วง “in on at” - สำนักข่าวไทย 

 

กลับหน้ารวม