รางวัลและผลงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาระบบสำหรับติดตามพฤติกรรมเด็กออทิสติก

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาระบบสำหรับติดตามพฤติกรรมเด็กออทิสติก โดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นตัวช่วยบันทึกข้อมูล พร้อมให้คำแนะนำสำหรับการสังเกตกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้
ชื่อผลงาน Kids Tracker Autism – แอพ ติดตามพฤติกรรมเด็กออทิสติก ผลงานของนางสาวน้ำเพชร สุขเรือนสุวรรณ และ นายเจตน์ เมืองโครต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยงาน “Senior Project #3” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

กลับหน้ารวม