รางวัลและผลงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบติดตามอาการผู้ป่วยโรคไต บันทึกอาการและอาหารที่กินประจำวัน

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบติดตามอาการผู้ป่วยโรคไต บันทึกอาการและอาหารที่กินประจำวัน ช่วยวิเคราะห์อาการและรับคำแนะนำเบื้องต้น ทำให้การรักษาของแพทย์มีประสิทธิภาพ ชื่อผลงาน Kidney Pro-Tech – แอพ ผู้ช่วยหมอ ตามติดพฤติกรรมเสี่ยงผู้ป่วยโรค ไต ผลงานของนางสาวนรินทร์รัก นามานุภาพ และนายพิชญ์ชาธร บำรุงศรี นักศึกษาชั้นปี 4  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยงาน “Senior Project #3” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

ตลาดนวัตกรรมงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวทีแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของนักศึกษามากกว่า 300 ผลงาน ระบบติดตามอาการผู้ป่วยโรคไต เป็นหนึ่งผลงานที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากสามารถเช็กอาการโรคไตได้ด้วยสมาร์ทโฟน

ทีมผู้พัฒนาบอกว่า จากสถิติคนไทยเป็นโรคไตกว่า 8 ล้านราย และอาการเรื้อรังกว่า 500,000 ราย จึงคิดแอพพิเคชั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยและแพทย์ติดตามอาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แอพพิเคชั่นติดตามอาการผู้ป่วยโรคไตนี้ ผู้ป่วยจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ทั้งอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ที่สำคัญบันทึกการดื่มน้ำที่ร่างกายได้รับในแต่ละวัน และอาหารที่ทานแต่ละมื้อ ซึ่งระบบจะประมวลผลออกมาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานหากมีอาการไม่ปกติ สามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้ตรวจสอบอาการเบื้องต้น จากชุดคำถามที่เป็นอาการหลักของผู้ป่วยโรคไต ซึ่งระบบจะมีข้อแนะนำวิธีการบรรเทาอาการเบื้องต้นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือหากประเมินแล้วพบว่ามีอาการรุนแรง ระบบนี้จะมีปุ่มฉุกเฉินสำหรับแจ้งโรงพยาบาลหรือหน่วยฉุกเฉินได้อีกด้วย

5 ระบบนี้ทำให้ผู้ป่วยได้ตรวจสอบอาการของตัวเองเป็นประจำ แล้วยังทำให้มีวินัยในการกิน ดื่ม และดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ส่งผลให้แพทย์สามารถดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งช่วยลดการสูญเสียหรือความเสี่ยงจากโรคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ . - สำนักข่าวไทย 

กลับหน้ารวม