ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานปฐมนิเทศ นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมโครงการ : งานปฐมนิเทศ นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
                                : พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

Place :  ห้อง 103 อาคารบรรยายรวม 5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
Date : 4 สิงหาคม 2560 
 

กลับหน้ารวม