ประมวลภาพและข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมเปิดบ้าน/นิทรรศการ THAMMASAT OPEN HOUSE 2017

กิจกรรมเปิดบ้าน/นิทรรศการ THAMMASAT OPEN HOUSE 2017 
Place :  ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  และ อาคารบรรยายรวม 4
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
Date : 12 -13  กันยายน 2560 

>>>ภาพบรรยากาศ<<<

กลับหน้ารวม