รางวัลและผลงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับเอเชีย ประจำปี 2560 (The 2017 ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Regional Programming Contest) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับรางวัลพิเศษ 1 รางวัล

กลับหน้ารวม