ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

การรับสมัครและขั้นตอนการรับสมัคร

   3.1 รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 24.00 น.

   3.2 ขั้นตอนการรับสมัคร
            3.2.1 ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

**โดยผู้สมัครจะต้องเลือกสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อนในลำดับแรกของขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้**

(0918) 1. ปริญญาโท - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สามารถเรียนได้ เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)

(0918) 2. ปริญญาโท - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สามารถเรียนได้ เฉพาะวันจันทร์และวันศุกร์)

(0918) 3. ปริญญาโท - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สามารถเรียนได้ วันจันทร์-วันศุกร์ และวันเสาร์-วันอาทิตย์)

            3.2.2 ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.sci.tu.ac.th/grad_admission ตามวันที่กำหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

            3.2.3 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชีโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ปี 52 เลขที่บัญชี 475-0-28393-2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561

            3.2.4 ยืนยันการชำระเงิน ทางอินเตอร์เน็ตที่ www.sci.tu.ac.th/grad_admission ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561

ปฎิทินการสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์           

วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 8.00 – 8.45 น. ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครต่อเจ้าหน้าที่สาขาฯ
ณ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้อง สำนักงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบวิชาความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้อง 110 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 18 เมษายน 2561

บนเว็บไซต์ www.sci.tu.ac.th  และ www.cs.tu.ac.th

รายงานตัวเข้าศึกษา         

วันที่ 21 เมษายน 2561

ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 2 ห้องสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์        

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษามามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสาขาวิชาจะประกาศรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ต้องทราบและต้องปฏิบัติ ทางเว็บไซต์ www.cs.tu.ac.th

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารบรรยายรวม 2 ชั้น 1 ห้องสำนักงาน หรือโทรศัพท์. 02-986-9157 
E-mail : pimpawan@cs.tu.ac.th, master@cs.tu.ac.th

กลับหน้ารวม